APPEAL onderzoek pinda-allergie

11 juli 2017 door Hannah Kansen

In februari 2017 is het APPEAL onderzoek gestart.

 

Waarom doen we dit onderzoek?

Een recente studie heeft laten zien dat een nieuwe bloedtest bij 2 van de 3 kinderen een pinda-allergie aantoont of uitsluit. Deze kinderen hebben geen pinda provocatietest meer nodig. De bloedtest meet een antilichaam tegen een pinda-eiwit. Dit eiwit heet Ara h 2. De bloedtest is op dit moment ingevoerd in ons ziekenhuis. Tijdens de APPEAL-studie willen we onderzoeken hoe goed deze bloedtest in de praktijk werkt. 

 

Wat gebeurt er als uw kind meedoet aan dit onderzoek?

We vragen ouders en kinderen (vanaf 8 jaar) om vragenlijsten in te vullen, onder andere in het Luchtwegportaal. De vragenlijsten gaan over hoe ouders en kinderen het leven met een (mogelijke) pinda-allergie ervaren en de kosten die gemaakt worden ten gevolge van een (mogelijke) allergie.

 

Voor wie is het onderzoek?

Alle kinderen die verdacht worden van een pinda allergie en bekend zijn in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Meander Medisch Centrum Amersfoort, Deventer Ziekenhuis of Diakonessenhuis Utrecht komen in aanmerking voor deze studie.

 

Informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het onderzoek? Stuur dan een e-mail naar appeal@umcutrecht.nl

Reageer