Richtlijnen en protocollen

Richtlijnen en protocollen voor behandeling en diagnostiek

Op dit deel van de site staan richtlijnen die de behandelaars van het Expert-Netwerk gebruiken om veelvoorkomende aandoeningen van de luchtwegen en/of allergie te onderzoeken of te behandelen.  

     
Astma Auteur Jaartal
   Werkboek kinderlongziekten NVK  
   Astma bij kinderen NVK 2007
   Behandeling van astma bij kinderen NVK 2011

   Acuut astma

 

ANT 2011

Luchtweginfecties

   

   Nog niet beschikbaar

 

   

Hooikoorts

   

   Handboek ARIA

 

Bousquet et al. 2008

Voedselallergie

   
   Doseerschema dubbelblinde koemelkprovocatie WKZ WKZ 2012
   Beslisboom Allergische Reactie WKZ WKZ 2012
   VPK Protocol Zorg bij Allergische reacties WKZ WKZ 2012

   VPK Protocol Voedselprovocatie WKZ

WKZ 2012
   Medisch protocol Anafylaxie WKZ WKZ 2012
   Patienten Informatie na Voedselprovocatie WKZ WKZ 2012
   Werkboek kinderallergologie NVK 2009
   Preventie en behandeling van koemelkallergie Kneepkens et al. 2004

   Dubbel blinde voedselprovocaties bij kinderen

 

Berber-Vlieg et al. 2008
Eczeem    

   Nog niet beschikbaar