Archive for the ‘Kids’ Category

APPEAL onderzoek pinda-allergie

juli 11th, 2017 by Hannah Kansen

In februari 2017 is het APPEAL onderzoek gestart.

 

Waarom doen we dit onderzoek?

Een recente studie heeft laten zien dat een nieuwe bloedtest bij 2 van de 3 kinderen een pinda-allergie aantoont of uitsluit. Deze kinderen hebben geen pinda provocatietest meer nodig. De bloedtest meet een antilichaam tegen een pinda-eiwit. Dit eiwit heet Ara h 2. De bloedtest is op dit moment ingevoerd in ons ziekenhuis. Tijdens de APPEAL-studie willen we onderzoeken hoe goed deze bloedtest in de praktijk werkt. 

 

Wat gebeurt er als uw kind meedoet aan dit onderzoek?

We vragen ouders en kinderen (vanaf 8 jaar) om vragenlijsten in te vullen, onder andere in het Luchtwegportaal. De vragenlijsten gaan over hoe ouders en kinderen het leven met een (mogelijke) pinda-allergie ervaren en de kosten die gemaakt worden ten gevolge van een (mogelijke) allergie.

 

Voor wie is het onderzoek?

Alle kinderen die verdacht worden van een pinda allergie en bekend zijn in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Meander Medisch Centrum Amersfoort, Deventer Ziekenhuis of Diakonessenhuis Utrecht komen in aanmerking voor deze studie.

 

Informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het onderzoek? Stuur dan een e-mail naar appeal@umcutrecht.nl

Zelfvertrouwen meisjes met astma of eczeem lager

juni 26th, 2017 by Hannah Kansen

Meisjes met astma of eczeem hebben gemiddeld minder zelfvertrouwen dan meisjes zonder deze aandoeningen.

Bij jongens is er gemiddeld genomen geen verminderd zelfvertrouwen als zij last hebben van astma of eczeem.

Wel ervaren zowel jongens als meisjes met astma of eczeem fysieke beperkingen. 

 

Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau van de Statistiek samen met het Erasmus Medisch Centrum waaraan 5301 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar hebben meegedaan. 

 

Wil je meer lezen over dit onderzoek? Klik dan hier.

WHISTLER in het Luchtwegportaal

september 29th, 2014 by fcvanerp

Sinds kort worden deelnemers van het WHISTLER-onderzoek ook uitgenodigd voor het Luchtwegportaal in het kader van een vervolgonderzoek. WHISTLER is het Engelse woord voor 'pieper' of 'fluiter'. En het is ook de afkorting voor het onderzoek naar het voorkomen van luchtwegklachten bij kinderen in Leidsche Rijn (WHeezing Illnesses STudy Leidsche Rijn).

 

De studie loopt sinds 2002 en ondertussen hebben 3000 kinderen deelgenomen aan het onderzoek. Van deze kinderen zijn nu de eerste 200 kinderen (in de leeftijd 6-7 jaar) benaderd om het Luchtwegportaal in te vullen. In de toekomst zullen we deze groep uitbreiden.

 

Hier vindt u de informatiefolder voor deelnemers van het WHISTLER-onderzoek.

Voor vragen over het WHISTLER-onderzoek en het Luchtwegportaal kunt u een berichtje sturen via het contactformulier.